Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

SMEST 2: Инструментариум по стандартизация за МСП

История на проекта

Участието на МСП в европейските стандартизационни дейности все още е недостатъчно, а европейският стандартизационен процес изисква адекватно участие на всички заинтересовани страни.

За да преодолеят този проблем и с цел да се укрепи сътрудничеството с МСП в областта на стандартизацията на европейско равнище, CEN и CENELEC разработиха проект Инструментариум по стандартизация за МСП (SMEST): като SMEST 1 стартира през 2008/2009, а проект SMEST 2 - 2011/2013.

Като се има предвид продължаващото и нарастващо значение на МСП за европейската стандартизация, CEN и CENELEC, ASI (Австрия), DIN (Германия), NEN (Холандия) и NORMAPME работеха заедно по проект SMEST 2 с цел укрепване и насърчаване на връзките между МСП и стандартизацията по отношение на осведоменост, информация и участие.

Въз основа на препоръките и опита от SMEST 1, този проект допълни специфичните действия, предприети от членовете на CEN и CENELEC за изпълнение на констатациите от проведено проучване за достъпа на МСП на европейско равнище, чрез предоставяне на насоки и практическа подкрепа.

Целите на проект SMEST 2 могат да бъдат описани както следва: