Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

МСП и стандартите

Инструментариум от решения за МСП

Признавайки важната роля на малките и средните предприятия (МСП) за европейската икономика, ние (CEN, CENELEC и нашите членове) сме поели ангажимент да помогнем да разберете ползите от стандартите за Вашия бизнес.

Водещо начало за МСП в пътешествието в света на стандартизацията е Инструментариумът от решения за МСП
Необходимите Ви знания само с едно натискане на бутона

Инструментариумът дава на МСП по-добро разбиране относно ползата за Вашия бизнес от прилагането на стандартите, определянето на правилните за Вас стандарти, получаване на подкрепа от Българския институт за стандартизация и съдържанието на бъдещите стандарти.

Местна подкрепа за МСП

Можете да получите директна подкрепа относно стандартите от сайта на БИС.

Стандартите и Вашият бизнес

БИС може да Ви предложи набор от услуги като консултации и оказване на помощ за това как да извлечете ползи от стандартите.

Открийте подходящите стандарти

БИС ще Ви помогне да откриете подходящите стандарти в съответствие с Вашите дейности и потребности, ще Ви помогне да ги разберете и ще обясни как те се свързват с други стандарти.

Стандартите и вашата търговска марка

Отличете своя бизнес чрез стандартите

Актуализиране

Актуализирането на стандартите е важно за всички организации, прилагащи стандарти, включително за МСП, чрез получаване на информация и новини, включително за нови и преразгледани стандарти, нови проекти на стандарти и общи новини и информация

Споделяне на опит

Обратната връзка с Вас по отношение използването на стандарти ни помага да подобрим нашите продукти и услуги

Включване в процеса по стандартизация

Размерът на годишната вноска за участие на представители на микро-, малки и средни предприятия (МСП), които не са членове на БИС, в работата на техническите комитети по стандартизация, е определен с решение на Общото събрание на БИС