Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Споделяне на опит

Споделяне на опит

Стремежът на CEN и CENELEC е винаги да предоставят стандарти, които отговарят на потребностите на потребителите. За да се постигне това, се търси приносът на потребители - експерти както за разработването на нови стандарти, така и за поддържане и усъвършенстване на съществуващите такива. Това означава, че обратната връзка с Вас, от използването на отделните стандарти и Вашият опит от използване на услугите, предоставяни от CEN и CENELEC, и нашите членове, е ценна и желана.

Обратната връзка с Вас по отношение използването на стандарти ни помага да подобрим нашите продукти и услуги

CEN и CENELEC желаят да имат повече информация относно опита на потребителите при използване на стандартите и услугите, които предлагаме, и затова са отворени за обратна връзка с Вас.

Можете да споделите мнения, като се свържете директно с БИС. Ние също така можем да предоставим допълнителни възможности за обратна връзка с потребителите чрез анкети, онлайн инструменти, социални медии и други. Те също биха могли да подпомагат потребителите да създадат своя мрежа и да обменят опит, например чрез панели за потребители на стандарти.

Стремежът на националните членове е да съберат гледни точки, опит, обратна информация от своите потребители, за да оценят и подобрят и/или да разработят стандарти.

Можете да споделите Вашето мнение за информацията и услугите, предлагани от CEN и CENELEC.

Направете следващата стъпка: включете се в процеса по стандартизация