Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Семинар за малки и средни предприятия на тема „Включване на МСП в стандартизацията”

**![](/images/upload/Novini/SMEST/smest_logo.jpg)**
**Семинар за малки и средни предприятия на тема**
**„Включване на МСП в стандартизацията”**
**Място на провеждане: София, кв. Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 13, Български институт за стандартизация, Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС, зала 1**
Семинарът се организира от Българския институт за стандартизация (БИС) и ще се проведе на **05 април 2013 г.** Той се провежда за втори път в България в рамките на европейския проект SMEST (Small and Medium Enterprises Standardization Toolkit), чиято цел е укрепване и насърчаване на връзките между МСП и стандартизацията. Проектът се финансира от Европейската комисия и Европейската асоциация за свободна търговия и се изпълнява от консорциум под ръководството на CEN, CENELEC и NORMAPME.
Вече се проведоха поредица международни семинари в 12 страни (Холандия, Италия, Люксембург, Ирландия, Австрия, Франция, Исландия, Хърватска, Дания, Германия, Гърция, Норвегия) през периода май 2012 г. – март 2013 г. До края на месец април 2013 предстоят да се проведат семинари в още 8 държави (България, Кипър, Чешка република, Естония, Литва, Малта, Словакия и Словения).
На семинара ще се дискутират въпроси, свързани с повишаване осведомеността относно стандартите чрез използване на онлайн платформи, както и ползите за бизнеса от използването на стандарти.
Лектори ще бъдат представители на проекта SMEST от Европейските организации за стандартизация (CEN, CENELEC), Европейската организация на занаятчийските камари и малките и средни предприятия за стандартизация (NORMAPME), БИС и представители на българския бизнес.
Целта е насърчаване на участието в процеса по стандартизация на малките и средните предприятия (МСП), които са в основата на европейската икономика - почти 99% от всички бизнес организации в Европа. Стандартизацията дава на МСП търговско предимство, тъй като придава принадена стойност на произвежданите и предлагани от тях стоки и услуги. Европейските стандарти са и начин за отваряне на пазарите, позволявайки на МСП да използват съществуващо и утвърдено ноу-хау, което от своя страна им позволява да правят нововъведения и по този начин улеснява навлизането им на общия европейски пазар.
Като част от SMEST 2 на 28 май 2013 г. в Брюксел ще се състои европейска конференция на тема „МСП и Стандартизацията”, която ще даде възможност за дискусия за това как да се насърчи успешното участие на МСП в дейността по стандартизация, както и как да се възползват те в максимална степен от възможностите, които европейските стандарти предлагат.
[**Покана**](/images/upload/Novini/SMEST2/Invitation_SMEST2.pdf)
[**Програма на семинара**](/images/upload/Novini/SMEST2/Programma_SMEST2.pdf)
[**Карта за регистрация**](/images/upload/Novini/SMEST2/Karta_registracia_SMEST2.doc)