Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Семинар на тема: „Запознаване на вътрешни одитори със системи за управление по новите указания на БДС EN ISO 19011:2018“

Семинар на тема: „Запознаване на вътрешни одитори със системи за управление по новите указания на БДС EN ISO 19011:2018“

Българският институт за стандартизация (БИС) организира семинар на тема: „Запознаване на вътрешни одитори със системи за управление по новите указания на БДС EN ISO 19011:2018 и промените, свързани с принципите, програмата и управлението на риска при провеждане на одити на системи за управление”, който ще се проведе на 25.10.2019 г. в зала 1 на Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

Повечето организации имат по няколко системи за управление. За да се гарантира постоянно подобряване е необходимо да се извършва редовен одит. БДС EN ISO 19011:2018 предлага единен, хармонизиран подход, който позволява едновременно ефективно одитиране на различни системи.

Денис Робитайъл, председател на проектния комите за ISO19011, преработил стандарта, обяви актуализирането му и подчерта, че БДС EN ISO 19011:2018 ще продължи да предоставя ефективни насоки за справяне с промените на пазара, развиващите се технологии и многото нови стандарти за системи за управление, публикувани или преработени наскоро.

"Основните промени в изданието от 2018 г. включват добавянето на подход, основан на риска, към принципите на одит, за да се отрази засиленото внимание към риска както в стандартите за управление, така и на пазара", казва тя.

Други разлики в новото издание са:

На семинара ще се акцентира върху новите изисквания при системите за управление като управление на риска, лидерство, контекст и заинтересовани страни на организацията.

Курсът е предназначен за одитори на системи за управление, извършващи одити от първа, втора и трета страна.

Лектор: Петър Лозев, гл. експерт в БИС и секретар на БИС/ТК 34 .

Такса за участие в семинара: 150.00 лв. с ДДС.

За всеки следващ участник от една организация: 125.00 лв. с ДДС.

За членове на БИС: 125.00 лв. с ДДС.

Цената включва информационни материали, кафе-паузи и обяд.

На участниците в семинара ще бъдат издадени сертификати.

Всички участници в семинара могат да закупят новото издание на БДС EN ISO 19011:2018 и на БДС ISO 10002:2018 „Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за обработване на рекламации в организациите“ с отстъпка от 20 %.

Желаещите да участват е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея адрес най-късно до 23.10.2019 г.

За повече информация: Ивелина Никова, тел.: 02/817-45-71; ел. поща: ivelina.nikova@bds-bg.org.

Покана

Програма

Регистрационна карта