Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Семинар на тема: „Системи за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017”

Семинар на тема: „****С****истеми за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на БДС EN ISO****/****IEC 27001:2017”

Българският институт за стандартизация организира семинар на тема: „****Системи за управление на сигурността информацията съгласно изискванията на БДС EN ISO****/****IEC 27001:201****7“, който ще се проведе на 31.10.2019 г. в зала 1 на Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

Стандартът БДС EN ISO****/****IEC 27001****:2017 определя изискванията за създаване, внедряване, функциониране, наблюдение, преглед, обслужване и подобряване на системите за управление на сигурността на информацията (СУСИ) в контекста на рисковете за организацията. Той определя изискванията за внедряване на механизми за контрол на сигурността, съответстващи на потребностите на отделните организации или на части от тях. Този стандарт е универсален за всеки тип организации; може да бъде използван от вътрешни и външни страни за оценяване способността на организацията да отговори на своите собствени изисквания относно сигурността на информацията.

Стандартът съдържа указания за внедряване на механизми за контрол на сигурността на информацията и може да бъде използван от организации, които:

Стандартът може да се прилага от различни организации – търговски дружества, държавна администрация, неправителствени институции, които желаят да подобрят сигурността на чувствителна за тях и техните партньори информация.

Новото издание на БДС EN ISO****/****IEC 27001****:2017 отчита натрупания потребителски опит и е в съответствие с другите системи за управление.

Лектор на семинара ще бъде Славчо Ненков, водещ одитор на системи за управление в „ТЮФ Рейнланд – България“.

На участниците в семинара ще бъдат издадени сертификати.

Всички участници в семинара могат да закупят новото издание на БДС EN ISO/IEC 27001:2017 “Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания (ISO/IEC 27001:2013, включително Cor. 1:2014 и Cor. 2:2015)” с отстъпка от 20 %.

Такса за участие: 1****5****0.00 лв. с ДДС.

За всеки следващ участник от една организация 125****.00 лв. с ДДС.

За членове на БИС: 125****.00 лв. с ДДС.

Желаещите да участват в семинара е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея адрес най-късно до 12.00 ч. на 30****.10.2019 г.

За повече информация: Ивелина Никова, тел.: 02/817-45-71; ел. поща: ivelina.nikova@bds-bg.org.

ПОКАНА

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА