Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Семинар на тема „Интелигентни лични предпазни средства – стандартизация за проектиране и използване“

Секторният форум на CEN и CENELEC „Лични предпазни средства“ организира онлайн семинар на тема „Интелигентни лични предпазни средства – стандартизация за проектиране и използване“ на 2 юни 2022, от 9.30 – 12.00 централноевропейско време

В нашето ежедневие се появяват все повече и повече „интелигентни“ продукти, включително и в облеклата, както и в друго (защитно) оборудване. Стандартизацията на този тип продукти започва през 2017 г. Както показва опитът от предишни семинари, обменът на информация е от съществено значение за дейностите по стандартизация, но и за законодателните актове и препоръките за органите за сертификация. 

Този интерактивен полудневен семинар предлага новостите относно разработването и стандартизацията на интелигентни облекла, текстил и оборудване, с обратна връзка за потребностите и очакванията на потребителите и органите за изпитване. Освен техническите аспекти, ще бъде обсъдено и въздействието на други законодателни инициативи като тези, свързани със защита на данните, киберсигурност и изкуствен интелект. 

По време на семинара участниците ще имат възможност да представят за няколко (максимум 5) минути най-новите си разработки и да споделят своя опит и проблемите по отношение на стандартите и оценяването на съответствието.

Събитието ще се проведе на английски език и е насочено към представители на:

Регистрацията е безплатна, но онлайн регистрацията е задължителна.

Програмата на семинара е публикувана на уебстраницата на събитието, която може да проверите за актуална информация. 

За контакти: Inga Troester: inga.troester@din.de, секретар на Секторен форум на CEN и CENELEC „Лични предпазни средства“.