Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Семинар на тема: "Енергийна ефективност и стандартизация в строителството и експлоатацията на сгради"

**Семинар на тема: „Енергийна ефективност и стандартизация в строителството и експлоатацията на сгради”**
**Място на провеждане: София, кв. Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 13, Български институт за стандартизация, Център за срещи, конференции и обучения на БИС, зала 1**
Семинарът се организира от Българския институт за стандартизация (БИС) и ще се проведе на **06 юни 2013 г.** Актуалната тема и голямата заинтересованост на обществото от управлениeто на енергийната ефективност провокираха организирането на семинара.
Управлението на енергията е една приоритетните области в разработването и популяризирането на европейските и международните стандарти. Презентациите на експертите ще запознаят присъстващите на семинара с начините за по-добро използване на енергийните ресурси. Пред участниците ще бъдат представени европейската политика и директивите за енергийна ефективност, ефективността при крайното потребление на енергия, осъществяването на енергийни услуги, както и българското законодателство. Ще бъде изложено как се внедрява, поддържа и подобрява система за енергийно управление, какви са ползите за организациите от енергийната ефективност и енергийния мениджмънт в сградите и др. Ще бъдат представени важни стандарти и проекти на стандарти, чието прилагане гарантира енергийна ефективност и рационално използване на ресурсите, както и ролята на БИС.
Гост-лектор на семинара ще бъде председателят на ТК 8 „Топлоизолации” от Македонския институт за стандартизация - инж. арх. д-р Петар Николовски. Презентацията му, **„Прилагане на стандартите за топлинни мостове при оценката на енергийната ефективност на сградите – основни методи, национални особености, примери”** ще даде отговор на много от въпросите за топлинните мостове при оценката на енергийната ефективност на сградите.
В семинара ще вземат участие със свои презентации и **проф. Димитър Назърски от УАСГ, доц. С. Милков от УАСГ, инж. Здравко Георгиев от Софийска енергийна агенция „Софена”, инж. Огнян Марковски от Агенция за устойчиво енергийно развитие.** Семинарът ще бъде открит от **инж. Ирен Дабижева, изпълнителен директор на БИС.** Тя ще запознае присъстващите с дейността по стандартизация в конкретната област, с дейността на техническите комитети в областта на строителството, както и с работата по популяризирането на стандартите за енергийна ефективност.
Целта е участниците в семинара да разберат как стандартите подпомагат различните организации да използват по-добре енергийните ресурси, да се запознаят с най-често срещаните проблеми в областта на енергийното управление и предоставянето на енергийни услуги и др.
Всички участници в семинара ще получат диск с презентациите на лекторите, безплатен екземпляр от **БДС EN ISO 50001:2011** и удостоверения за присъствие на семинара.
Желаещите да участват в семинара е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения адрес най-късно до **03.06.2013 г.**
[**Покана**](/images/upload/Novini/Pokana_06_06_2013.doc)
[**Програма на семинара**](/images/upload/Novini/Program_06_06_2013.pdf)
**[Регистрационна карта](/images/upload/Novini/Reg_karta_06_06_2013.doc)**