Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

SABE – Насърчаване участието на заинтересовани страни по отношение на екологичните аспекти в стандартизацията

SABE – Насърчаване участието на заинтересовани страни по отношение на екологичните аспекти в стандартизацията

Договор № SA/CEN/GROW/EFTA/000/2017-11

Българският институт за стандартизация участва в изпълнението на тригодишен проект (42 месеца), финансиран по Рамково споразумение за сътрудничество. Съгласно директивите на съответните органи на ЕС и съобщението на Комисията до Съвета ((COM (2004)) въпросите, свързани с околната среда, следва да бъдат интегрирани в работата по стандартизация, така че тя да стане все по-приобщаваща.

Основни цели на проекта:

Очаквани резултати от проекта:

Ръководител на проекта:

Организация по стандартизация на Кипър (CYS)

Съръководител на проекта:

Европейска гражданска организация за стандартизация в областта на околната среда (ECOS)

Партньори по проекта:

Европейски комитет за стандартизация (CEN)

Асоциация по стандартизация на Румъния (ASRO)

Български институт за стандартизация (BDS)

Институт по стандартизация на Република Северна Македония (ISRSM)

Литовски съвет за стандарти (LST)

Латвийски институт по стандартизация (LVS)

Малтийски орган за защита на конкуренцията и потребителите (MCCAA)

Чешки офис за стандартизация, метрология и изпитване (UNM)

Лица за контакт:

Брошура на CEN/CLC „Стандарти за околната среда. Защо публичният сектор трябва да се включи в процеса по стандартизация?”

Опазване на околната среда на европейско ниво. Стандартизацията като жизненоважна част от законодателството на ЕС?