Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Пътища – темата на новия брой на списание „БДС Компас“

Пътищата са обществените вени, по които тече живота -  хора, стоки, автомобили... Стандартите не само гарантират безопасна среда за всички ни, но могат да сведат до минимум отрицателното въздействие върху околната среда – чрез използването на екологично безопасни материали и технологии, проектиране и експлоатиране на безопасни инсталации и системи.

В този брой на списание „БДС Компас“ представяме стандарти за материалите за асфалтови смеси  - сплит мастик асфалт, дрениращ асфалт и асфалтобетон. Представяме и важни стандарти от серията, която показва как се изпитват асфалтовите смеси. Други важни стандарти, за които разказваме, съдържат методите за изпитване на пътните настилки. 

Областта на БИС/ТК 68 „Пътно дело“ включва стандартизация в областта на разработването на доброволни хоризонтални стандартизационни методи за оценяване на нови и съществуващи материали за пътища по отношение на екологични, социални и икономически аспекти на устойчивото развитие. „БДС Компас“ направи кратка анкета сред членовете на БИС/ТК 68 доколко са важни стандартите и отговорите може да видите в рубриката „Опит“.

Стандартите са общият език, на който говорят всички - производители, потребители, научни и академични среди, органи на държавната администрация, обществени институции, неправителствени сдружения. Активното участие и компетентно обосновано мнение може да повлияе на съдържанието на всеки стандарт. Завършваме този брой с разяснение как всеки може да го направи бързо, лесно и достъпно на сайта на БИС.

Пътищата

Бр. 3/2023 г. - Стандартите гарантират, че пътищата са безопасни и се проектират и изпълняват на базата на доказани методи, които могат да се използват без ограничения през границите.