Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Регламент (ЕС) № 1025/2012

(Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г.)

Процедурата за осигуряване на информация в областта на стандартизацията съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно европейската стандартизация има за цел:

  • Създаване и поддържане на прозрачност по отношение на стандартите
  • Предотвратяване създаването на технически пречки пред търговията в ЕС
  • Подпомагане и развиване на европейската стандартизация

При прилагането на този регламент националните органи за стандартизация-членове на CEN/CENELEC:

  • взаимно се информират относно новоразработвани стандарти на национално ниво или изменения на национални стандарти, освен ако те не са идентични или еквивалентни на международни или европейски стандарти;
  • осигуряват достъпа до проектите на национални стандарти по начин, който дава възможност на всички съответни страни, по-специално установените в други държави членки, да представят своите коментари;
  • предоставят възможност на другите национални органи за стандартизация да вземат пасивно или активно участие, като изпратят наблюдател за планираните дейности.

Нотификации съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 за 2023 г.

Нотификации съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 за 2022 г.

Нотификации съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 за 2021 г.

Нотификации съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 за 2020 г.

Нотификации съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 за 2019 г.

Нотификации съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 за 2018 г.

Нотификации съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 за 2017 г.

Нотификации съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 за 2016 г.

Нотификации съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 за 2015 г.

Нотификации съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 за 2014 г.

Нотификации съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 за 2013 г.

Нотификации по Директива 98/34/ЕС за 2012 г.

Нотификации по Директива 98/34/ЕС за 2011 г.

Нотификации по Директива 98/34/ЕС за 2011 г.

Нотификации по Директива 98/34/ЕС за 2010 г.

Нотификации по Директива 98/34/ЕС за 2010 г.

Нотификации по Директива 98/34/ЕС за 2009 г.

Нотификации по Директива 98/34/ЕС за 2008 г.

Нотификации по Директива 98/34/ЕС за 2007 г.

Нотификации по Директива 98/34/ЕС за 2006 г.