Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Регистър по БДС EN ISO 14816

Регистър на издателите на уникален идентификационен номер

в съответствие със стандарт БДС EN ISO 14816

От 31 юли 2019 г. Българският институт за стандартизация (БИС, изписван на латиница BDS) е определен и регистриран в съответствие със стандарт БДС EN ISO 14816 като национален администратор NRA/I (National Registration Administrator for Issuers – оторизиран орган за националната пътна мрежа) в Република България за издаване на уникални идентификационни номера CS1-IID.

Уникалният идентификационен номер CS1-IID заедно с идентификационния код на държавата образува еднозначна и уникална кодова структура и е обвързан със системите за електронно пътно таксуване, които използват за събиране на пътни такси вградени в превозното средство бордови електронни устройства (OBU-устройства – “on-board-unit“).

Уникалният идентификационен номер се издава от националния администратор NRA/I.

За контакт:

Български институт за стандартизация

жк „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13

1797 София

Лице за контакт: Десислава Георгиева, експерт международно сътрудничество

ел. поща: desislava.georgieva@bds-bg.org

Регистърът на българските фирми, издатели на уникален идентификационен номер CS1-IID, може да видите тук.