Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Редовното Общо събрание на БИС се проведе на 20.04.2012 г.

**Проведе се общо събрание на БИС**
Редовното Общо събрание на Българския институт за стандартизация се проведе на 20.04.2012 г. в зала „Асен Златаров” на Националния дом на науката и техниката в София и протече при предварително обявения дневен ред.
Беше направен анализ на дейността на БИС за изминалата година. Делегатите приеха отчета за дейността на организацията и изпълнението на бюджета за 2011 г. и гласуваха предложения бюджет за 2012 г.
Съставът на УС беше попълнен от групата по чл. 8, т.2 от ЗНС за остатъка на мандата до 2016 г. Представена бе кандидатурата на г-н Иво Маринов, заместник-министър на МИЕТ, когото Общото събрание единодушно избра.