Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Изпълнени

STUNED - Обучение по стандарти във висшето образование

БИС участва в изпълнението на двегодишен проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики – стратегически партньорства”

BRIDGIT 2: Сближаване между научноизследователската, иновационната и стандартизационната общност

Целта на BRIDGIT 2 (Сближаване между научноизследователската, иновационната и стандартизационната общности) е да се преодолеят бариерите между света на стандартизацията, от една страна, и eвропейската научноизследователска и иновационна общност, от друга.

SABE – Насърчаване участието на заинтересовани страни по отношение на екологичните аспекти в стандартизацията

Съгласно директивите на съответните органи на ЕС и съобщението на Комисията до Съвета ((COM (2004)) въпросите, свързани с околната среда, следва да бъдат интегрирани в работата по стандартизация, така че тя да стане все по-приобщаваща.

ISTRA - Познаването на международните стандарти в подкрепа на професионалното образование и обучение и в отговор на изискванията на пазара

БИС участва в изпълнението на двегодишен проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики – стратегически партньорства”

SMEST 2: Инструментариум по стандартизация за МСП

Участието на МСП в европейските стандартизационни дейности все още е недостатъчно, а европейският стандартизационен процес изисква адекватно участие на всички заинтересовани страни.

Виртуална образователна програма за мебелния бранш

Многофункционален интерактивен интернет портал с терминологичен речник на 5 езика и електронни модули за обучение

Проект по ОП

Българският институт за стандартизация изпълни проект „Усъвършенстване на системата на стандартизация в България”

Интернет терминологичен речник в областта на текстила и облеклото

Интернет терминологичен речник в областта на текстила и облеклото