Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Изпълнени

BRIDGIT 2: Сближаване между научноизследователската, иновационната и стандартизационната общност

ISTRA - Познаването на международните стандарти в подкрепа на професионалното образование и обучение и в отговор на изискванията на пазара

Българският институт за стандартизация участва в изпълнението на двегодишен проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия

SMEST 2: Инструментариум по стандартизация за МСП

Участието на МСП в европейските стандартизационни дейности все още е недостатъчно, а европейският стандартизационен процес изисква адекватно участие на всички заинтересовани страни.

Виртуална образователна програма за мебелния бранш

Многофункционален интерактивен интернет портал с терминологичен речник на 5 езика и електронни модули за обучение

Проект по ОП

Българският институт за стандартизация изпълни проект „Усъвършенстване на системата на стандартизация в България”

Интернет терминологичен речник в областта на текстила и облеклото

Интернет терминологичен речник в областта на текстила и облеклото