Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Разпространение и продажба на стандарти

Продажба на български стандарти

Българският институт за стандартизация има изключителното право да издава, възпроизвежда, разпространява и продава българските стандарти и българските стандартизационни документи.

Продажбата на български стандарти и свързаните с тях услуги се извършва в съответствие с Общите условия за продажба на български стандарти, стандартизационни документи, други издания и услуги на БИС.

Когато купувате стандарти или поръчвате услуги, това означава, че Вие приемате общите условия. Преди да направите поръчка за закупуване на стандарти, Вие трябва внимателно да се запознаете с тях.

Българските стандарти се продават съгласно Ценоразпис, утвърден от Управителния съвет на БИС.

Възможни са отстъпки от цената на българските стандарти.

Ако желаете да извършите Вашата покупка през сайта на БИС, моля да се запознаете с Инструкцията за пазаруване.

За поръчка и закупуване на стандарти, стандартизационни документи и специализирани издания на БИС може да използвате един от посочените начини:

  1. Онлайн чрез нашия интернет магазин в меню "Продукти", от където можете да изберете “Продажба на стандарти”, “Колекции от стандарти”, “Други издания” или “Бюлетин”.
  2. По електронната поща: info@bds-bg.org чрез изпращане на Заявка за закупуване на стандарти
  3. В информационния център на БИС на адрес: София, жк. “Изгрев”, ул. "Лъчезар Станчев" №13, етаж 1

Забележка: Заявки за поръчки по телефон не се приемат!

търсене

Продажба на международни и чуждестранни стандарти
Като член на международните организации за стандартизация и съгласно сключени споразумения с чуждестранни национални органи за стандартизация БИС има правото да продава международни и чуждестранни национални стандарти по цени, определени от съответните организации. За информация може да се обърнете към БИС на тел. 02/81 74 523 или 02/81 74 524, а за поръчка - на тел. 02/81 74 525 или 02/81 74 526.

Международни стандарти ISO

Международни стандарти IEC

Немски стандарти DIN

Британски стандарти BS

Американски стандарти ASTM

Руски стандарти ГОСТ - временно продажбата е прекратена

Международните стандарти на ISO можете да закупите директно от интернет магазина на БИС: „Продукти” –> „Продажба на стандарти”; чрез изпращане на Заявка за закупуване на стандарти по електронната поща на info@bds-bg.org или на място в информационния център на БИС.

Останалите международни и чуждестранни стандарти може да поръчате чрез изпращане на заявка на info@bds-bg.org или на място в БИС.

Продажба на Официален бюлетин на БИС

Официалният бюлетин се издава в електронен вид (pdf файл). Клиентите го получават на посочен от тях имейл. Цената за абонамент за Официалния бюлетин се определя с Ценоразпис, утвърден от Управителния съвет на БИС.

За повече информация: https://bds-bg.org/bg/official-bds-bulletin_p49.html

Продажба на каталог на БДС

БИС издава каталог на българските стандарти на електронен носител. Той включва библиографска информация за действащите и отменените български стандарти. Каталогът се актуализира на 6 месеца.
Цената за абонамент на каталога е съгласно Ценоразпис, утвърден от Управителния съвет на БИС.

За повече информация: https://bds-bg.org/bg/bds-catalogue-2021-cd_p5022.html

Забележка: Членовете на БИС получават безплатно Официалния бюлетин на БИС и по заявка Каталога на българските стандарти съгласно чл. 23 от Устава на БИС.