Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Системи за управление на качеството. Насоки за прилагане на ISO 9001 в полицейските служби

Предложение за нова работна тема на ISO
Системи за управление на качеството. Насоки за прилагане на ISO 9001 в полицейските служби

Обхват
Този документ предоставя указания относно разбирането и прилагането на система за управление на качеството в полицейските служби, която отговаря на изискванията на ISO 9001:2015, за да се гарантира постигане на доверието на обществото към органите на полицията и да се подкрепи демонстрирането на нейните способности да удовлетворява последователно потребностите на клиентите (гражданите).

Този документ обхваща всички видове дейности и услуги на полицията като регулиране на движението, поддържане на реда и др.

Цел и обосновка на предложението
Предвид значението на сигурността и нейната роля за запазването на стабилността в обществото, е въпрос от стратегическо решение за полицейските служби да се стремят да предоставят висококачествени услуги, да въведат система за управление на качеството с цел постигане на техните стратегии и цели, и непрекъснато укрепване на чувството за сигурност и безопасност, за предотвратяване и намаляване на престъпността и за осигуряване на безопасна среда за всички. Следователно решението, взето от полицейска служба да приеме и внедри система за управление на качеството, е стратегически избор, при който се набляга на качеството при предоставяне на услуги от полицията.

Независимо от различните потребности на гражданите по света, от съществено значение е полицейските служби да демонстрират способността си да удоволетворяват последователно потребностите на своите клиенти (гражданите). Приемането и внедряването на система за управление на качеството ще спомогне за насочване и управление на дейностите, процесите и ресурсите на полицейските служби, за да удовлетворят своите вътрешни и външни клиенти. Системата ще включва също структурата, ресурсите и документацията, необходими на полицейската служба, както и самите процеси на управление.

Потенциални заинтересовани страни
Клиентите (получателите на услугата) ще бъдат всички граждани, жители, посетители, жертви или лица, които са попаднали в неблагоприятни сводки на полицията; всички обществени или частни организации и всички регионални или международни полицейски служби.

В случай на национален интерес БИС може да одобри предлаганата нова работна тема. Ако тя бъде приета от националните органи по стандартизация - членове на ISO, България може да участва активно в разработването на новия стандарт.

Становища по предложението може да се изпращат до 20.08.2021 г. на Петър Лозев, на електронна поща: petar.lozev@bds-bg.org, тел: +359 2 81 74 539.

За повече информация тук