Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Публикувано е Синьо ръководство за прилагане на правила на ЕС относно продуктите за 2022 г.

На 29 юни Европейската комисия публикува преработена версия на Синьото ръководство за прилагане на правилата на ЕС относно продуктите. Ръководството има за цел да подпомогне по-доброто разбиране на законодателството на ЕС относно продуктите съгласно Новата законодателна рамка (НЗР) и да предостави разяснения и обяснения относно европейската система за оценяване на съответствието, акредитацията на лаборатории, маркировката CE и надзора на пазара. Това преработване на Ръководството е първата негова актуализация от 2016 г.