Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Публикувани са нови стандартизационни документи за туристическия сектор – CWA 5643-1:2021 (ISO/PAS 5643:2021) и CWA 5643-2:2021

Един от най-силно засегнатите сектори от настоящата пандемия е туризмът, който осигурява едно от всеки десет работни места в световен мащаб и значителен процент от БВП на много държави, като представлява и поминък за милиони хора. Нещо повече, туризмът спомага за финансирането на културата и историческото наследство, както и на още много други области. Последните данни сочат, че загубите за туристическата индустрия от началото на кризата са около 1,2 трилиона щатски долара и над сто милиона работни места. Следователно съживяването на този сектор е наложително, но то трябва да бъде в контекста на защитата на здравето и безопасността на всички.

В подкрепа на този процес са положени усилия на международно и европейско ниво за разработване на стандартизационни документи, които вече са публикувани. От съществено значение е туристическият сектор да може да се отвори отново, но по безопасен и устойчив начин в условия, когато няма гаранция, че светът ще се върне към предишното си състояние, и когато непредсказуемостта се превръща в норма.

Европейският комитет за стандартизация (CEN) в сътрудничество с Международната организация по стандартизация (ISO) прие споразумение на работен форум (CEN Workshop Agreement - CWA), пакет от документи в две части:
= CWA 5643-1:2021 Туризъм и свързани с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия (Tourism and related services — Requirements and guidelines to prevent the spread of Covid-19 in the tourism industry, идентичен на ISO/PAS 5963:2021);
- CWA 5643-2:2021 Туризъм и свързани с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия. Европейска визуална идентичност (Tourism and related services — Requirements and guidelines to prevent the spread of Covid-19 in the tourism industry – European visual identity).

Първият документ има широк обхват и установява изисквания и препоръки към туристическите организации за предотвратяване на разпространението на коронавируса и за защита на здравето на техните служители, както и за предоставяне на по-безопасни туристически услуги и продукти на туристите и гражданите. Той ще помогне на всички доставчици на услуги в туристическия сектор (организации за настаняване, ресторанти, плажове и паркове, транспорт, екскурзоводи, спа-центрове, музеи и обекти на културно-историческото наследство, индустрия за конференции и събития, пътнически транспорт и туристически оператори и др.) да гарантират по-безопасни услуги и да предотвратят разпространението на вируса. CWA 5643-1:2021 е предназначен да помогне за прилагане на най-добрите мерки за осигуряване на безопасност за всички и да убеди туристите в ефективността на това, което им се предлага.

Вторият документ представя „визуална идентичност“, която да се демонстрира от европейските туристически организации, изискванията и насоките за използването ѝ.

CWA 5643 помага на участниците в туристическата индустрия да идентифицират и прилагат мерки, които да намалят разпространението на епидемията, като отчитат различните протоколи в световен мащаб. Пакетът включва изисквания и препоръки за защита не само на туристите, но и на местните жители и служителите на туристическите доставчици. Освен това, той е достатъчно гъвкав и подробен, за да бъде адаптиран към всякакъв вид организация, включително МСП.

На 19 май 2021 г. CEN представи „Европейски туристически знак за безопасност от COVID-19“ („European Tourism COVID-19 Safety Seal“), установен с посочения по-горе пакет от документи. CEN твърдо вярва, че разработеният по искане на Европейската комисия знак ще бъде жизненоважен инструмент за безопасното отваряне на туристическия сектор и за възстановяване на доверието на потребителите. Чрез него се демонстрира ангажираност и се осигурява широко разпространение в целия регион. Той идва навреме за летния сезон и може да подобри процедурите за безопасност в туристическия бизнес и да увеличи доверието на пътуващите и туристите, които избират ЕС като дестинация.

В процеса на разработване на CWA 5643 както на международно, така и на европейско ниво, бяха номинирани и участваха активно експерти от БИС/ТК 89 „Туристически дейности“, и най-вече от Министерството на туризма.

Предстои CWA 5643-1:2021 и CWA 5643-2:2021 да бъдат въведени на национално ниво до края на месец май 2021 г. като национални стандартизационни документи:
- CД CWA 5643-1:2021
- CД CWA 5643-2:2021

Всеки един от нас очаква с нетърпение спокойна и заслужена лятна почивка в чужбина или в страната след дългите месеци на локдаун. Не e необходимо да търсете повече: CWA 5643-1 и CWA 5643-2 могат да помогнат за безопасно и бързо започване на туристическата дейност отново. Целта на тези документи е да окажат подкрепа на туристическата индустрия, за да стане тя по-бърза и разумна и да бъде в състояние да посрещне отново посетителите при най-добрите възможни условия, като средство за възстановяване на доверието и осигуряване за всеки един да се чувства безопасно и сигурно.

60.60 Публикуван стандарт

CEN/WS EUROSAFETOUR още

60.60 Публикуван стандарт

CEN/WS EUROSAFETOUR още

Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия (ISO/PAS 5643:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-89 още

Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия. Европейска визуална идентичност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-89 още