Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обществено допитване

Общественото допитване е важна част от стандартизационния процес, необходима за удовлетворяване на изискванията за прозрачност и консенсус при разработването на стандарти, произтичащи от Регламент 1025/2012 за европейската стандартизация.

Обществено допитване се извършва за национални, европейски и международни стандарти на следните етапи:

Всеки заинтересован може да се запознае и да даде мнение по интересуващия го проект.

Проектите на етап 40.20 на чисто национални стандарти се предоставят за четене онлайн на всички заинтересовани в периода на общественото допитване.

Проектите на етап 40.20 на европейски стандарти се предоставят за четене онлайн на всички заинтересовани в периода на общественото допитване след регистрация на уебстраницата на БИС или чрез вашия профил, ако имате такъв.

Проектите на етап 40.20 на международни стандарти в определени области се предоставят за четене онлайн на всички заинтересовани в периода на общественото допитване след регистрация на уебстраницата на БИС или чрез вашия профил, ако имате такъв. С останалите проекти, които не се предоставят за четене онлайн, можете да се запознаете на място в библиотеката на БИС.

Мнение относно предложенията за нови работни теми може да изпращате на секретаря на съответния технически комитет по имейл, а за нови области на техническа дейност - на имейла на отговорния специалист, посочен в предложението. 

Мнение относно съдържанието на проектите на всички етапи на национални, европейски и международни стандарти можете да изразите, като използвате своя профил и попълните предложения формуляр.

За да се запознаете с предложенията за нови стандарти, нови работни органи по стандартизация, с проектите на стандарти, предложенията за периодичен преглед и отмяна, изброени по-горе, влезте в една от секциите по-долу:

Предложения за нови стандарти (нови работни теми)/нови области на техническа дейност на национално ниво

Виж всички

Предложения за нови работни теми/нови области на техническа дейност на европейско и международно ниво

Виж всички

Обществено допитване

Национални стандарти

Проекти на национални стандарти на етап 40.20 Обществено допитване

Виж всички

Европейски и международни стандарти

Проекти на европейски и международни стандарти на етап 40.20 Обществено допитване

Виж всички

Периодичен преглед

Национални стандарти

Предложения за периодичен преглед на национални стандарти на етап 90.20

Виж всички

Европейски и международни стандарти

Предложения за периодичен преглед на европейски и международни стандарти на етап 90.20

Виж всички

Отмяна

Национални стандарти

Предложения за отмяна на национални стандарти на етап 95.20

Виж всички