Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обществено допитване

Общественото допитване е важна част от стандартизационния процес, необходима за удовлетворяване на изискванията за прозрачност и консенсус при разработването на стандарти, произтичащи от Регламент 1025/2012 за европейската стандартизация.

В схемата по-долу е даден процеса за разработване на стандарт от идеята до публикуването му, като на определени етапи е необходимо да се направи допитване до широката общественост (ОБЩЕСТВЕНО ДОПИТВАНЕ). Вашето активно участие и компетентно обосновано мнение/становище може да повлияе на съдържанието на стандарта.

За да се запознаете с предложенията на конкретния етап на Обществено допитване, кликнете на една от зелените секции в схемата по-долу:

Обществено допитване 2 4 8 9