Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение за създаване на съвместен технически комитет (CEN-CLC/JTC) „Хоризонтални въпроси за лични предпазни средства“

Предложението за създаване на нов съвместен технически комитет (CEN-CLC/JTC) „Хоризонтални въпроси за лични предпазни средства (ЛПС)“ (Horizontal topics for Personal Protective Equipment (PPE)) е направено от BSI (Британски институт за стандартизация).

Обхват: създаване на стандартизационни документи, които включват повече от един вид ЛПС. Тъй като целта на съвместния технически комитет няма да бъде специфициране на даден продукт, намеренията са да се стандартизират следните хоризонтални въпроси: 

Цел и обосновка

Обявяването на работни теми, които обхващат повече от един продукт, от хоризонтален CEN-CLC/JТC, би гарантирало, че темите ще се обсъждат по безпристрастен начин и няма да се създава потенциален дисбаланс, както ако те се разработват от технически комитети, обект на които е само един тип продукт. 

Заинтересованите страни от хоризонталния JTC са експерти от технически комитети, които обхващат различни продукти, както и експерти, компетентни в различни сектори/опасности. Доста често последните са потребители на ЛПС, които се загубват в различните ТК за продукти, тъй като тези комитети се фокусират само върху един продукт от комплекта ЛПС, а не върху целия комплект.

Хоризонталният JTC няма да създава конкретни стандарти за продукт, а стандартизационни документи по хоризонтални въпроси (така че да са валидни за различни видове ЛПС, а не само за един вид). Стандартизационните документи на хоризонталния JTC ще бъдат прилагани в рамките на конкретни ТК за продукти според техния обхват.

Този хоризонтален JTC ще бъде огледален на ISO/TC 94, в който се разглеждат въпроси, които не са в обхвата на европейски технически комитети за продукти. 

При заявен национален интерес България може да подкрепи създаването на този съвместен технически комитет и да участва в неговата работа.

Всеки заинтересован може да изпрати становище относно това предложение най-късно до 11.07.2023 г. на отговорния експерт от БИС: Радослав Бъчваров, имейл: radoslav.bachvarov@bds-bg.org, тел: 02/8174577

За повече информация виж тук: