Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на ISO за създаване на технически комитет „Специални метали и минерали“

Френската асоциация за стандартизация (AFNOR) предлага създаването на нов технически комитет на ISO „Специални метали и минерали“ (Specialty metals and minerals).

Област на дейност: Стандартизация в областта на специалните метали и минерали, включително терминология, класификация, методи за вземане на проби, изпитване и химичен анализ и условия за доставка. Списъкът със специални метали и минерали, включва: антимон, берилий, кобалт, хром, графит, ниобий, метали от платиновата група.

От обхвата са изключени:

− готови продукти;

− въпроси на устойчивостта;

− добив, който е обект на ISO/TC 82;

− елементи, които вече са в обхвата на съществуващи технически комитети на ISO, като: ISO/TC 18 Цинк и цинкови сплави, ISO/TC 20/SC 18 Материали (съгласно ISO/TC 20 Въздухоплавателни и космически превозни средства), ISO/TC 26 Мед и медни сплави, ISO/TC 79 Леки метали (алуминий, титан, магнезий), ISO/TC 132 Феросплави (манган), хром във феросплави), ISO/TC 155 Никел и никелови сплави, ISO/TC 183 Медни, оловни, цинкови и никелови руди и концентрати, ISO/TC 298 Редкоземни елементи, ISO/TC 333 Литий.

Цел и обосновка: Специалните метали и минерали се определят като стоки и групи стоки, свързани с широка гама от съществуващи и нововъзникващи технологии, възобновяема енергия и с националната сигурност. Технологичните иновации, разработени във връзка с енергийния преход, изискват използването на специални метали и минерали.

По-конкретно специалните метали и минерали се използват за:

електрически превозни средства: кобалт, лантан, литий,

горивни клетки: платина, паладий, цирконий,

слънчеви и фотоволтаични технологии: кадмий, индий, галий,

батерии: литиеви, кобалтови, никелови, графитни, ванадиеви, силициеви,

магнити: кобалт, редкоземни, ниобий, антимон, берилий,

електроника: бисмут, паладий, силиций, тантал,

рентгенови прозорци, радиационни прозорци, леки сплави за космонавтиката: берилий,

космически и суперсплави: волфрам, ванадий, хафний, ниобий,

кондензатори: тантал,

ядрени реактори и обвивка на ядрено гориво: цирконий,

Използването на специални метали и минерали изисква справяне с предизвикателствата в няколко области: 

При проявен национален интерес БИС може да одобри създаването на новия технически комитет. Ако предложението бъде прието от националните органи по стандартизация – членове на ISO, България може да участва в неговата работа като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересован може да изпрати становище относно предложението най-късно до 20.05.2023 на отговорния експерт Елена Георгиева, на имейл: elena.georgieva@bds-bg.org, тел: 02/81 74 594.

За повече информация виж: