Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на ISO за създаване на технически комитет (ISO/TC) "Oпазване на културното наследство"

Предложението за създаване на технически комитет (ISO/TC) Опазване на културното наследство е направено от Националния орган по стандартизация в Китай (Standardization Administration of China, SAC).

Обхват

Стандартизация в областта на терминологията, технологиите, материалите и оборудването за мониторинг, оценка, опазване и реставрация на културното наследство.

Изключват се: ISO/TC 36 Кинематография, ISO/TC 42 Фотография, ISO/TC 46 Информация и документация.

Забележка: Ограничен е до материалното културно наследство. 

Цел и обосновка на предложението

Културното наследство е неизмеримо богатство, наследено от предците, което е свидетелство за напредъка на човешката цивилизация и има огромно историческо, художествено и научно значение. И все пак пред опазването на световното културно наследство стои справянето с неотложни предизвикателства, тъй като множество значими културни обекти са изложени на риск от увреждане и изчезване, причинени от природни бедствия, изменение на климата, неадекватно поддържане и управление, урбанизация, вандализъм и кражби, кризи на културната идентичност и социални промени.

Създаването на международен технически комитет Опазване на културното наследство ще допринесе значително за опазването на културното наследство чрез:

Създаването на технически комитет Опазване на културното наследство ще включва разработването и прилагането на серия от международни стандарти за консервация на културното наследство, които ще улеснят обмена на напредналия технологичен опит и най-добрите практики, събрани на базата на общи усилия в областта на опазването на културното наследство. По този начин ще се насърчат съвместните усилия в областта на технологичните иновации, като се стимулират изследванията и прилагането на нови технологии в областта на опазването на културното наследство, и това ще повиши общото ниво на усилията за опазване на културното наследство във всички страни, особено в тези с ограничен достъп до съвременните технологии. Този подход ще използва изцяло водещата и подкрепяща роля на стандартите.

Заинтересовани страни:

Националните заинтересовани страни могат да представят своята позиция по предложението най-късно до 16.01.2024 г. на Десислава Гуленова, на имейл: desislava.gulenova@bds-bg.org, тел: +359 2 81 74 581.

За повече информация виж: