Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на CEN за създаване на технически комитет „Aдминистриране, финанси и стратегическо планиране (АФСП)“

Предложение на CEN за създаване на технически комитет (CEN/TC) „Aдминистриране, финанси и стратегическо планиране (АФСП)“ (Administration, Finance and Strategic Planning, AFSP)

Предложението e направено от Италиaнския национален орган за стандартизация (UNI).

Обхват: Стандартизация в областта на АФСП в рамките на организации със специален фокус върху квалификацията на професиите/персонала (КПП) и определянето на изисквания за услугите.

Цел и обосновка на предложението: Стандартите за квалификация на професиите/персонала в областта на АФСП са необходими на заинтересованите страни в сектора, за да се:

Стандартите за услуги в областта на АФСП са необходими на заинтересованите страни в сектора, за да се:

Целта е да се разработят европейски стандарти, в две части, както следва:

Потенциални заинтересовани страни:

Националните заинтересовани страни могат да представят своята позиция по предложението за най-късно до 11.12.2023 г. на Десислава Гуленова, на имейл: desislava.gulenova@bds-bg.org, тел: +359 2 81 74 581.

За повече информация виж: