Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение за възобновяване на дейността на ISO/TC 11 „Котли и съдове под налягане“

Обект и област на приложение: Стандартизация в областта на конструкцията на котли и съдове под налягане. Предлага се в бъдеще ISO/TC 11 да се съсредоточи върху стандартизация в три посоки:

  1. Основни стандарти с основните изисквания, свързани с качеството и безопасността на котлите и налягането съдове;
  2. Стандарти, свързани с решаване на проблемите с изменението на климата;
  3. Стандарти, свързани с нови видове котли и съдове под налягане, особено тези, използвани в индустрията за чиста енергия, включително нови стандарти за строителни методи, материали и продукти.

Цел и обосновка на предложението

Котлите и съдовете под налягане от обхвата на ISO/TC 11 са жизненоважно оборудване в промишлеността, без значение дали са в електроенергетиката, нефтохимическата промишленост, леката промишленост или в хранително-вкусовата промишленост, металургията и т.н. Те действат като основно оборудване в отоплителни и охлаждащи системи за домове, офиси, болници, училища или фабрики. През последните 20 години котлите и съдовете под налягане се развиват в посока на големи размери, тежки параметри, тежки условия на работа и дълъг цикъл на работа. От изискването за контрол на въглеродни емисии възникват все повече и повече опасения, идващи с олекотения дизайн, чистото и ефективно изгаряне и зелена енергия и т.н. 

Основните стандарти, свързани с качеството и безопасността на котлите и съдовете под налягане, могат да допринесат за международната търговия и да намалят производствените разходи, като например стандарти относно общите изисквания за взаимно признаване на материалите, спецификация на стандартна процедура за заваряване на съдове под налягане. 

Съществуващите стандарти трябва да бъдат преразгледани, за да включват климатични фактори;може да бъдат разработени и нови стандарти за подобряване на климатичните промени, свързани с котли и съдове под налягане, например нови стандарти за основните изисквания за оценка за енергийна ефективност на котли и топлообменници с висока консумация на енергия. Трябва да се разработят стандарти, свързани с нови видове котли и съдове под налягане, особено тези, използвани в промишлеността за чиста енергия, включително нови стандарти за строителни методи, материали и продукти.

Потенциални заинтересовани страни

При проявен национален интерес България може да подкрепи възобновяването на дейността на ISO/TC 11. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация - членове на ISO, БИС може да участва в работата на комитета като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 26.09.2023 г. на електронната поща на Антоанета Божкова: antoaneta.bozhkova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 583.

За повече информация виж: