Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Продукти за менструална хигиена“

ISO COPOLCO (Комитет на ISO по потребителска политика) представи предложение за нов проектен комитет „Продукти за менструална хигиена“ със следния обект и област на приложение: Стандартизация в областта на продуктите за менструална хигиена, обхващаща всички продукти, предназначени както за еднократна, така и за многократна употреба, независимо от материала, от който са изработени.

Цел и обосновка на предложението
Материалите, използвани в продукти за менструална хигиена, например нетъкан текстил, памук, пластмаса, силикон и използваните лепила, са обект на международна работа по стандартизация, но няма създадена работна група на ISO/IEC, която да е пряко съсредоточена върху продукти за менструална хигиена. Няма и създаден комитет на ISO/IEC, който да работи конкретно с продукти от тази област.

Предложителят предлага всички произведени продукти за менструална хигиена, предназначени за събиране или абсорбиране на менструална кръв или отделяне на ендометриални тъкани по време на менструалния цикъл, да бъдат обхванати от тази нова област на стандартизация. Това включва превръзки, тампони, ежедневни превръзки и др. Предвижда се да бъде разработен стандарт за общи изисквания, за експлоатационни характеристики и за здраве от гледна точка на потребителя.

Потенциални заинтересовани страни
В тази работа трябва да бъдат включени широк кръг заинтересовани страни и е важно да бъдат представени, както представители на промишлеността, неправителствени организации, международни организации, организации, които извършват изпитвания, правителствени агенции, медицински специалисти, а също и потребителски организации.

Нормативни актове
В повечето случаи, в различни страни и региони, продуктите за менструална хигиена са категоризирани като медицински изделия, продукти с терапевтични цели или потребителски продукти. Например, в повечето европейски страни те попадат към Директивата за общата безопасност на продуктите, което означава, че производителите нямат задължение да изброяват състава на продукта или да извършват изпитвания за биосъвместимост. Има и държави, които класифицират продуктите за менструална хигиена в други категории.

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на този проектен комитет. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация - членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 30.11.2021 г. на електронната поща на Мая Петрова: maya.duganova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 510.

Повече информация за може да намерите тук: