Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO/WD 16826

Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Examination for discontinuities perpendicular to the surface

Главна информация

20.60     22.04.2023 г.

ISO

ISO/TC 135/SC 3

Международен стандарт

Обект и област на приложение

ISO 16826:2012 defines the principles for tandem‑ and longitudinal-longitudinal-transverse (LLT) wave‑examination for the detection of discontinuities perpendicular to the surface.
The general principles required for the ultrasonic examination of industrial products are described in ISO 16810. A list of symbols and equations is given in ISO 16811.
The tandem‑ or LLT‑examination should be used for the detection of planar discontinuities with distance to the surface greater than 15 mm. ISO 16826:2012 has been prepared for the examination of metallic materials with a thickness between 40 mm and 500 mm with parallel or concentric surfaces. It can, however, be used for other materials and smaller thickness provided special measures are taken.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 16826:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
ISO/WD 16826
20.60 Край на периода за коментари
22.04.2023 г.

Национален стандарт

Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване. Изпитване за нецялостности, разположени перпендикулярно на повърхнината

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-24 още