Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO/DTS 23406

Nuclear sector — Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)

Главна информация

50.00     16.11.2023 г.

ISO

ISO/TC 85

Техническа спецификация

27.120.01     03.120.20  

Обект и област на приложение

This document complements the existing requirements of ISO/IEC 17021-1 for bodies providing audit and certification of quality management systems against ISO 19443.
NOTE This document is recommended for use as a criteria document for accreditation, peer assessment or other audit processes.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
ISO/TS 23406:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
ISO/DTS 23406
50.00 Проект, регистриран за официално гласуване
16.11.2023 г.

Национален стандарт

Ядрен сектор. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на качеството, на организации, доставящи продукти и услуги, важни за ядрената безопасност (ITNS) (ISO/TS 23406:2022)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-71 още