Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO/WD 14622

Space systems — Structural design — Loads and induced environment

Главна информация

20.99     24.08.2022 г.

ISO

ISO/TC 20/SC 14

Международен стандарт

Обект и област на приложение

This International Standard defines the principles used to determine loads and the induced environment during the
service life of a space flight vehicle and its components, taking account of the notions of probability, combined
loads, corresponding safety factors and lifecycle.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 14622:2000

СЕГА

ПРОЕКТ
ISO/WD 14622
20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет
24.08.2022 г.