Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO/CD 16521

Design standard for concrete-filled steel tubular (CFST) hybrid structures

Главна информация

30.20     1.06.2023 г.

ISO

ISO/TC 71

Международен стандарт

Обект и област на приложение

The proposed document provides the standards for the design, construction and inspection of concrete-filled steel tubular (CFST) hybrid structures. It is applicable to the static, seismic and fire design, construction and inspection of CFST hybrid structures to be used in high-rise buildings, largespan bridges, and other types of large-scale infrastructure in mountainous areas, earthquake-prone regions, corrosive environments and less-developed regions.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
ISO/CD 16521
30.20 Начало на гласуване в ТК
1.06.2023 г.

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход