Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO/WD 16398

Lithium chloride — Determination of impurities — ICP-OES method

Главна информация

20.20     30.09.2022 г.

ISO

ISO/TC 333

Международен стандарт

Обект и област на приложение

This document provides a methodology for the quantification of the following trace elements in the lithium chloride matrix: calcium (Ca), magnesium (Mg), sodium (Na), potassium (K), barium (Ba), boron (B), sulphur (expressed as SO4-2) and silicon (Si).

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
ISO/WD 16398
20.20 Начало на разработване на работен документ
30.09.2022 г.