Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO/CD 56000

Innovation management — Fundamentals and vocabulary

Главна информация

30.20     14.08.2023 г.

ISO

ISO/TC 279

Международен стандарт

03.100.40     01.040.03     03.100.01  

Обект и област на приложение

1.1 This document provides the vocabulary, fundamental concepts and principles of innovation management and its systematic implementation. It is applicable to:
a) organizations implementing an innovation management system or performing innovation management assessments;
b) organizations that need to improve their ability to effectively manage innovation activities;
c) users, customers and other relevant interested parties (e.g. suppliers, partners, funding organizations, investors, universities and public authorities) seeking confidence in the innovation capabilities of an organization;
d) organizations and interested parties seeking to improve communication through a common understanding of the vocabulary used in innovation management;
e) providers of training in, assessment of, or consultancy for, innovation management and innovation management systems;
f) developers of innovation management and related standards.
1.2 This document is intended to be applicable to:
a) all types of organizations, regardless of type, sector, maturity-level or size;
b) all types of innovations, e.g. product, service, process, model and method, ranging from incremental to radical;
c) all types of approaches, e.g. internal and open innovation, user-, market-, technology- and design-driven innovation activities.
This document specifies the terms and definitions applicable to all innovation management and innovation management system standards developed by ISO/TC 279.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 56000:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
ISO/CD 56000
30.20 Начало на гласуване в ТК
14.08.2023 г.

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход