Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO/DIS 22638

Rubber — Generation and collection of tyre and road wear particles (TRWP) — Road simulator laboratory method

Главна информация

40.20     30.05.2023 г.

ISO

ISO/TC 45

Международен стандарт

83.060     83.160.01     13.020.40  

английски   френски  

Купи

Проект

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This document specifies a method for the generation of tyre and road wear particles (TRWP) in a road simulator laboratory that is representative of actual driving conditions. Guidance is provided for the road simulator system, test pavement and tyres, vacuum collection system, monitoring, and reporting.
This method is applicable for the collection of TRWP from a known pavement and tyre type under realistic driving conditions without the inference of road surface contaminants (i.e. brake dust, exhaust, grease, etc.).
There is a possibility that this method is not relevant for studded tyres.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
ISO/TS 22638:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
ISO/DIS 22638
40.20 Начало на обществено допитване
30.05.2023 г.

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход