Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO 9455-1:2022

Soft soldering fluxes — Test methods — Part 1: Determination of non-volatile matter, gravimetric method
2.12.2022 г.

Главна информация

60.60     2.12.2022 г.

ISO

ISO/TC 44/SC 12

Международен стандарт

25.160.50  

английски   френски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This document specifies a gravimetric method for the determination of the content of non-volatile matter in soft soldering fluxes. It is applicable to liquid and paste fluxes of type 1, as defined in ISO 9454-1.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
ISO 9455-1:1990

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 9455-1:2022
60.60 Публикуван стандарт
2.12.2022 г.

Национален стандарт

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 1: Определяне на нелетливи вещества, гравиметричен метод (ISO 9455-1:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още