Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO/CD 18227

Environmental solid matrices — Determination of elemental composition by X-ray fluorescence

Главна информация

30.20     24.09.2023 г.

ISO

ISO/TC 190/SC 3

Международен стандарт

13.080.10  

Обект и област на приложение

This document specifies the procedure for a quantitative determination of major and trace element concentrations in homogeneous solid waste, soil, soil-like material and sludge by energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) spectrometry or wavelength dispersive X-ray fluorescence (WDXRF) spectrometry using a calibration with matrix-matched standards.
This document is applicable for the following elements: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I, Cs, Ba, Ta, W, Hg, Tl, Pb, Bi, Th and U. Concentration levels between approximately 0,000 1 % and 100 % can be determined depending on the element and the instrument used.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
ISO/CD 18227
30.20 Начало на гласуване в ТК
24.09.2023 г.

Национален стандарт

Екологични твърди матрици. Определяне на елементен състав чрез рентгенова флуоресценция ( ISO/AWI 18227)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-15 още

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход