Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO/CD 16784-2

Corrosion of metals and alloys — Corrosion and fouling in industrial cooling water systems — Part 2: Evaluation of the performance of cooling water treatment programmes using a pilot-scale test rig

Главна информация

30.60     17.03.2023 г.

ISO

ISO/TC 156

Международен стандарт

77.060  

Обект и област на приложение

ISO 16784-2:2006 applies to corrosion and fouling in industrial cooling water systems
ISO 16784-2:2006 describes a method for preliminary evaluation of the performance of treatment programmes for open recirculating cooling water systems. It is based primarily on laboratory testing but the heat exchanger testing facility can also be used for on-site evaluation. ISO 16784-2:2006 does not include heat exchangers with cooling water on the shell-side (i.e. external to the tubes).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 16784-2:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
ISO/CD 16784-2
30.60 Край на гласуването
17.03.2023 г.

Национален стандарт

Корозия на метали и сплави. Корозия и замърсяване в промишлени водноохладителни системи. Част 2: Оценяване на експлоатационните качества на програмите за обработка на охлаждащата вода с използване на построена опитна скала за изпитване (ISO/CD 16784-2)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-42 още