Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO/WD TS 8182

Welding and allied processes — Guidelines for the use of the arc energies in relation with a WPQR and WPS

Главна информация

20.99     15.09.2021 г.

ISO

ISO/TC 44/SC 10

Техническа спецификация

Обект и област на приложение

This technical document presents the guidelines for reporting the arc energies of test pieces from standards mentioned in ISO 15607 and transferring this data to a WPS for production welding for all arc welding processes.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
ISO/WD TS 8182
20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет
15.09.2021 г.

Национален стандарт

Заваряване и сродни процеси. Указания за използване на енергията на дъгата във връзка с WPQR и WPS

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-30 още

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход