Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO/CD 32112

Transaction assurance in e-commerce — Relevant factors of evaluation and selection of indicators

Главна информация

30.60     30.08.2023 г.

ISO

ISO/TC 321

Международен стандарт

03.080.30     35.240.63  

Обект и област на приложение

This document provides the definition of relevant factors of evaluation in e-commerce transaction assurance which can help to identify indicators, evaluation toolkits, and an approach for selection of indicators. This document focuses on e-commerce transaction assurance by providing the relevant factors of evaluation including quality of e-commerce transaction platforms and sites, quality of e-commerce transaction services, quality of external environments for e-commerce transactions, and sustainability of e-commerce transactions. This document also explains how to set up an e-commerce transaction assurance evaluation indicator system that encourages monitoring and improvement of quality of e-commerce transactions.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
ISO/CD 32112
30.60 Край на гласуването
30.08.2023 г.

Национален стандарт

Осигуряване на транзакции в електронната търговия. Релевантни фактори за оценка и избор на показатели (ISO/WD 32112:2023)

30.60 Край на гласуването

ТК-80 още