Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO 10675-1:2021

Non-destructive testing of welds — Acceptance levels for radiographic testing — Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys
8.12.2021 г.

Главна информация

60.60     8.12.2021 г.

ISO

ISO/TC 44/SC 5

Международен стандарт

25.160.40  

английски   френски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This document specifies acceptance levels for indications from imperfections in butt welds of steel, nickel, titanium and their alloys detected by radiographic testing. If agreed, the acceptance levels can be applied to other types of welds (such as fillet welds, etc.) or materials.
The acceptance levels can be related to welding standards, application standards, specifications or codes. This document assumes that the radiographic testing has been carried out in accordance with ISO 17636‑1 for RT-F (F = film) or ISO 17636‑2 for RT-S (S = radioscopy) and RT-D (D = digital detectors).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
ISO 10675-1:2016

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 10675-1:2021
60.60 Публикуван стандарт
8.12.2021 г.

Национален стандарт

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Нива на приемане при радиографично изпитване. Част 1: Стомана, никел, титан и техните сплави (ISO 10675-1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още