Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO/TS 23406:2020

Nuclear sector — Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)
31.01.2020 г.

Главна информация

90.92     10.10.2022 г.

ISO

ISO/TC 85

Техническа спецификация

27.120.01     03.120.20  

английски   френски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This document complements the existing requirements of ISO/IEC 17021-1 for bodies providing audit and certification of quality management systems against ISO 19443.
NOTE This document is recommended for use as a criteria document for accreditation, peer assessment or other audit processes.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO/TS 23406:2020
90.92 Решение за преработване на стандарт
10.10.2022 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
ISO/CD TS 23406.2

Национален стандарт

Ядрен сектор. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на качеството, на организации, доставящи продукти и услуги, важни за ядрената безопасност (ITNS) (ISO/TS 23406:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още