Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO/ASTM TR 52916:2022

Additive manufacturing for medical — Data — Optimized medical image data

Главна информация

60.60     7.02.2022 г.

ISO/ASTM

ISO/TC 261

Технически доклад

25.030  

Обект и област на приложение

This document includes the creation of optimized data for medical additive manufacturing (MAM). These data are generated from static modalities, such as magnetic resonance imaging (MRI), computed tomography (CT). This document addresses improved medical image data, and medical image data acquisition processing and optimization approaches for accurate solid medical models, based on real human and animal data.
Solid medical models are generally created from stacked 2D images output from medical imaging systems. The accuracy of the final model depends on the resolution and accuracy of the original image data. The main factors influencing accuracy are the resolution of the image, the amount of image noise, the contrast between the tissues of interest and artefacts inherent in the imaging system.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO/ASTM TR 52916:2022
60.60 Публикуван стандарт
7.02.2022 г.

Национален стандарт

Добавъчно производство за медицина. Данни. Оптимизирани данни за медицински изображения (ISO/ASTM TR 52916:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-22 още

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход