Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO/TR 52127-2:2021

Energy performance of buildings — Building automation, controls and building management — Part 2: Explanation and justification of ISO 52127-1
2.02.2021 г.

Главна информация

60.60     2.02.2021 г.

ISO

ISO/TC 205

Технически доклад

91.120.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This document contains information to support the correct understanding, use and adoption of ISO 52127-1.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO/TR 52127-2:2021
60.60 Публикуван стандарт
2.02.2021 г.

Национален стандарт

Енергийни характеристики на сгради. Сградна автоматизация, регулиране и техническото управление на сгради. Част 2: Обяснение и обосновка на ISO 52127-1 (ISO/TR 52127-2:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още