Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO 22526-3:2020

Plastics — Carbon and environmental footprint of biobased plastics — Part 3: Process carbon footprint, requirements and guidelines for quantification
28.08.2020 г.

Главна информация

60.60     28.08.2020 г.

ISO

ISO/TC 61/SC 14

Международен стандарт

13.020.40     83.080.01  

английски   френски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This document specifies requirements and guidelines for the quantification and reporting of the process carbon footprint of biobased plastics (see ISO 22526-1), being a partial carbon footprint of a bioplastic product, based on ISO 14067 and consistent with International Standards on life cycle assessment (ISO 14040 and ISO 14044).
This document is applicable to process carbon footprint studies (P-CFP) of plastic materials, being a partial carbon footprint of a product, whether or not the results are intended to be publicly available.
Requirements and guidelines for the quantification of a partial carbon footprint of a product (partial CFP) are provided in this document. The process carbon footprint study is carried out according to ISO 14067 as a partial carbon footprint, using the specific conditions and requirements specified in this document.
Where the results of a P-CFP study are reported according to this document, procedures are provided to support transparency and credibility, and also to allow for informed choices.
Offsetting is outside of the scope of this document.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 22526-3:2020
60.60 Публикуван стандарт
28.08.2020 г.

Национален стандарт

Пластмаси. Въглероден и екологичен отпечатък на биологични пластмаси. Част 3: Процес на въглероден отпечатък, изисквания и насоки за количествено определяне (ISO 22526-3:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още