Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO 22526-2:2020

Plastics — Carbon and environmental footprint of biobased plastics — Part 2: Material carbon footprint, amount (mass) of CO2 removed from the air and incorporated into polymer molecule
25.03.2020 г.

Главна информация

60.60     25.03.2020 г.

ISO

ISO/TC 61/SC 14

Международен стандарт

13.020.40     83.080.01  

английски   френски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This document defines the material carbon footprint as the amount (mass) of CO2 removed from the air and incorporated into plastic, and specifies a determination method to quantify it.
This document is applicable to plastic products, plastic materials and polymer resins that are partly or wholly based on biobased constituents.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 22526-2:2020
60.60 Публикуван стандарт
25.03.2020 г.

Национален стандарт

Пластмаси. Въглероден и екологичен отпечатък на биологични пластмаси. Част 2: Материален въглероден отпечатък, количество (маса) на CO₂, отстранен от въздуха и включен в полимерна молекула (ISO 22526-2:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още