Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO/TR 22100-4:2018

Safety of machinery — Relationship with ISO 12100 — Part 4: Guidance to machinery manufacturers for consideration of related IT-security (cyber security) aspects
18.12.2018 г.

Главна информация

60.60     18.12.2018 г.

ISO

ISO/TC 199

Технически доклад

13.110  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This document gives machine manufacturers guidance on potential security aspects in relation to safety of machinery when putting a machine into service or placing on the market for the first time. It provides essential information to identify and address IT-security threats which can influence safety of machinery.
This document gives guidance but does not provide detailed specifications on how to address IT-security aspects which can influence safety of machinery.
This document does not address the bypass or defeat of risk reduction measures through physical manipulation.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO/TR 22100-4:2018
60.60 Публикуван стандарт
18.12.2018 г.

Национален стандарт

Безопасност на машините. Връзка с ISO 12100. Част 4: Указания за производители на машини за разглеждане на аспекти, свързани със сигурността на информационните технологии (киберсигурност) (ISO/TR 22100-4:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още