Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO 9455-3:2019

Soft soldering fluxes — Test methods — Part 3: Determination of acid value, potentiometric and visual titration methods
18.09.2019 г.

Главна информация

60.60     18.09.2019 г.

ISO

ISO/TC 44/SC 12

Международен стандарт

25.160.50  

английски   френски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This document specifies two methods for the determination of the acid value of a flux of types 1 and 2 only, as defined in ISO 9454‑1.
Method A is a potentiometric titration method and is to be considered as the reference method.
Method B is an alternative, visual end‑point, titration method.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
ISO 9455-3:1992

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 9455-3:2019
60.60 Публикуван стандарт
18.09.2019 г.

Национален стандарт

Флюсове за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 3: Определяне на количеството киселина чрез потенциометричен метод и метод на визуално титруване (ISO 9455-3:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още