Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO 128-3:2020

Technical product documentation (TPD) — General principles of representation — Part 3: Views, sections and cuts
18.06.2020 г.
95.99 Отменен стандарт   16.08.2022 г.

Главна информация

95.99     16.08.2022 г.

ISO

ISO/TC 10

Международен стандарт

01.100.01  

английски   френски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This document specifies the general principles for presenting views, sections and cuts applicable to various kinds of technical drawings (e.g. mechanical, electrical, architectural, civil engineering), following the orthographic projection methods specified in ISO 5456-2. Views and sections for shipbuilding technical drawings are discussed in ISO 128-15. Views and sections for 3D models are discussed in ISO 16792.
Attention has also been given in this document to the requirements of reproduction, including microcopying in accordance with ISO 6428.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
ISO 128-30:2001

ОТМЕНЕН
ISO 128-50:2001

ОТМЕНЕН
ISO 128-40:2001

ОТМЕНЕН
ISO 128-34:2001

ОТМЕНЕН
ISO 128-44:2001

ОТМЕНЕН
ISO 128-33:2018

СЕГА

ОТМЕНЕН
ISO 128-3:2020
95.99 Отменен стандарт
16.08.2022 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 128-3:2022

Национален стандарт

Техническа документация за продукт. Общи принципи за представяне. Част 3: Изгледи, сечения и разрези (ISO 128-3:2020)

95.99 Отменен стандарт

ЕРГ 2 още