Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO 16972:2020

Respiratory protective devices — Vocabulary and graphical symbols
10.03.2020 г.

Главна информация

60.60     10.03.2020 г.

ISO

ISO/TC 94/SC 15

Международен стандарт

13.340.30     01.040.13  

английски   френски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This document defines terms and specifies units of measurement for respiratory protective devices (RPDs), excluding diving apparatus. It indicates graphical symbols that can be required on RPDs, parts of RPD or instruction manuals in order to instruct the person(s) using the RPD as to its operation.
NOTE Terms and definitions for diving apparatus are given in EN 250.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
ISO 16972:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO 16972:2020
60.60 Публикуван стандарт
10.03.2020 г.

Национален стандарт

Средства за защита на дихателните органи. Речник и графични символи (ISO 16972:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още