Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO/TR 52022-2:2017

Energy performance of buildings — Thermal, solar and daylight properties of building components and elements — Part 2: Explanation and justification
21.06.2017 г.

Главна информация

60.60     21.06.2017 г.

ISO

ISO/TC 163/SC 2

Технически доклад

91.120.10  

английски   френски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/TR 52022-2:2017 contains information to support the correct understanding and use of ISO 10077‑1, ISO 10077‑2, ISO 12631, ISO 52022‑1 and ISO 52022‑3.
This technical report does not contain any normative provision.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO/TR 52022-2:2017
60.60 Публикуван стандарт
21.06.2017 г.

Национален стандарт

Енергийни характеристики на сгради. Топлинни, слънчеви и светлинни свойства на компоненти и елементи на сгради. Част 2: Обяснение и обосновка (ISO/TR 52022-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още