Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO/TR 19733:2019

Nanotechnologies — Matrix of properties and measurement techniques for graphene and related two-dimensional (2D) materials
22.03.2019 г.

Главна информация

60.60     22.03.2019 г.

ISO

ISO/TC 229

Технически доклад

07.120  

английски   френски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This document provides a matrix which links key properties of graphene and related two-dimensional (2D) materials to commercially available measurement techniques. The matrix includes measurement techniques to characterize chemical, physical, electrical, optical, thermal and mechanical properties of graphene and related 2D materials.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
ISO/TR 19733:2019
60.60 Публикуван стандарт
22.03.2019 г.

Национален стандарт

Нанотехнологии. Матрица на характеристиките и методите за измерване на графен и свързаните с него двуизмерни (2D) материали (ISO/TR 19733:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още